Primary tabs

lyricsongation's picture

lyricsongation

klmt Gny@ jy ktshf Gn `bs khDyr hdy Hyth shy mw SHyH bHbk ny, blsnk tswlfly `ks lshwf bklbk wlmshkl@ shm bt`d `nk Syr.

nHn jmy` `ndm t`jbn...

1 view 0 Likes 0 comments

nsyk Hmwdy lbHr wbkl bsT@ mn hlwkt wllHZ@, mshy w`ywny mGmD@ byk l`shk Hrmt mn rH llh y`wDh. `blk Htjk ywm wllh nth DHktny lw bdy.

nHn jmy...

1 view 0 Likes 0 comments

Hd mn jylk mHmd shHt@ srHt bywm wn mshy, srqny lwqt `d~ snyn. brwH lns tnyyn, frS btDy` wblmlyyn btrwH. bt`yb tsyb dhkr~ d@ Ht~ why `ysh@ b`yd....

1 view 0 Likes 0 comments

Hb Hyty mhdy mzyn wshHl swlwny `lyk lns, mlly Gbty wqlw fynh. kyfsh nqwl n llns, tsl lly byny wbynh. knw yshwfwn dym bjwj yDrbw.

nHn jmy` `...

2 views 0 Likes 1 comment
Anonymous's picture
Anonymous (not verified) Thanks, I've been looking for this for a long time

klmt Gny@ mGrwr@ mktwb@ kml@ Hyth l khT mly'y@ qd ttwjd fyh, m `n jdwl ltfSyl w lm`lwmt swf ytm drjh dh mkn dhlk bh.

nHn jmy` `ndm t`jbn y...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ mGrwr@ mHmd lrshd Hyth tlk lty Hbbth, Hq wlkn ll`lm m`dhwr@ `ynh sHr ljml wDH m`shwqty jmyl@ lmlmH.

nHn jmy` `ndm t`jbn y mn l`ml...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ nhr yjry mHmd lHlfy Hyth nh lm Hyr b`mry n l`shk `shk `dhry, lHb ` lfTr@ m ynqS lfyz Hyty ldm`.

nHn jmy` `ndm t`jbn y mn l`ml...

1 view 0 Likes 0 comments

khlyny - lms llyl@ dy m`k llyldy htrwH b`yd, wtsyb wtGyb bndyk. wlyh tqrr msh kn khlS, mtfqyn nwyt tkwn Gryb wqt b`d wGyr@ bq~ d smh.

nHn...

1 view 0 Likes 0 comments

klhm jrbthm - `bdllh lGryb `shrt ns hwy mw Tybt klwb, wmthl lshms wyy Hdhm llGrwb yymh. `my myfydwn SHbthm jdhb wdhybh wyGdrwn. wHdhm yHT bDhry...

1 view 0 Likes 1 comment
Anonymous's picture
Anonymous (not verified) The single agents employed in our study have been reported previously to promote accumulation of cells in the G 0 G 1 phase of the cell cycle 36, 60 65 cout du levitra 10 mg

klmt Gny@ b`D lbshr SbH mHmwd Tl`w kfr Ht~ lkfw b` wnkr, l ylqhr `shr@ `mr Hth ljbyr b`yny SGr. l ylnny@ shyl mzjy@, rwH@ bl jy@ yllh khtfw `yb....

2 views 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ kl nbD@ mhr dhm Gyrly nZrty blHb dnyy, khlny Tyr blsm yrwHy Zl wyy. Hssh ykhtlf yns shy blkmr ynqs. ny `trf bl shk Hbh bklby mrywd....

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ sry lS`b mHmwd lGyth Ht~ lw tksrh klby m ytbrh, Sdkny ksry ynSlH lw bw`tly bnZr@. fsrh nsyt qlby wqhrh, mn Hjy `nk jny mktshf mjr@ HDny...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ y z`l khld lmZfr w ndm@ `tb mlm@, fy `lqtn Srt m`jz@ lbtsm@. nt jrHy wTbyby qsmty wmw nSyby, lysh Hs nk nt mw Hbyby bslk fkr klmy....

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ lSbr jmyl mh ftwny n shft ktyr mnk wkhlS hw fD by, m`qwl kd@ `dy wshl `lyk tZlm fy. wd@ qlbk yh Sly mshwftsh `ndk Hss, zy fy ldny ns....

5 views 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ m m`qwl@ j`fr lTyb hy mnk tkly rH bt`d `nk, wnt t`rfny jnk snyn mrt `rftk. Sdk wyk khlSt, y hdhh Hdh wSlt. tlyh hsh dkwl `ftk `my ny...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ `l~ mhlk syf `mr trjytk tZl ymy rHt mny mnw mz`lk. wbl sbb Hjyly shmswylk, mmfthm dhnby shnw hs@ ny bysh d`lylk. sm` Hjy wSdkt@ wklby...

2 views 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ mswdnyn Hsn lmyry nbjy m ndry `lymn nDHk wlysh, wl drynh nb`nh ymth wbysh. khyb wllh yhm Hnh mnyn jynh, ly nhy@ btdynh tDy` byn shffnh...

2 views 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ wrq `nb mHmd `Tyfy d@ `mly yh wq`ny fyh frj `ly lns, Tb sybh l hfDl wrh qflt m`y khlS. mshy@ rjlyh nZr@ `ynyh mrswm@ blmqs Hd ywSlh n....

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ shylh fy `ynyk slm `Tyfy ldny wHd@ wrbn wHd kmn, lm wqlbh mnb` mn. lw ls@ jnbk Dmh bkl lHnn, qbl lHy@ m tHrmk wtqwl kn ym khlyk qryb....

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ y llh slm `Tyfy twbt khlS `n kl dhnb, knt b`yd `nk f krb. qlby D`yf mlyn hmwm, mljy lyk btkwnly `wn. rb lqlwb smHny d@ n jylk twb Tm`n...

2 views 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ tfqn slm `Tyfy msh y qlby mnt`lqsh, khlfn lyh w`wdn lm shwfnh. khlS d@ nSybn wHwln mbntwfqsh, wdy nhytn wHn khlS fhmnh. wmtmsk wy....

1 view 0 Likes 0 comments

kl sn@ wnty m`y - slm `Tyfy Hbybty h w y lHZ@ Hlw@ hGny lyky Gnw@, bhwky wn mhm lf ldny Hj@ tny@ yw@. lfrH@ msh sy`ny qSdy, yny sHrny y.

...

1 view 0 Likes 0 comments

bTmn `lyk - `mrw dyb n msh `yz Hj@ mnk Gyr bs nk trd. nt kwys bjd w nqSk y Hj@ wl Hd. y b`yd `n `yny blqlb bslm m dm `z lslm blyd.

nHn jmy...

2 views 0 Likes 0 comments

n jyt - Hmd btshn hn lyh y Hbyby bs l `shnk, mn Gyr tfkyr dlny qlby `l~ mknk. `lshn rwHy fyk wblqy rHty f HDnk, qd m tqdr qrbly blhfty. msyt b`nyk...

1 view 0 Likes 0 comments

HDnk wTn - mhnd `dnn `Trk ynsyny lHzn bq~ bGybk wn, rD~ kl `mry bsjn m dm sjny. smk bklby nktb jwy wyk nklb, ymk y`jbny lt`b mDwj ny. lsnyn l`ywnk...

1 view 0 Likes 0 comments

lnZr@ lwl~ - Hmd ls`dy tqrbly kthr wkthr wshbkny l ttkhr, y Hb Hyty lkbr `yshlk. Dmny bswd `ywnk shwfny ldny blwnk, m `d `ysh bdwnk bs llh ydry...

1 view 0 Likes 0 comments

Hbytny wyk - brhn mbyn qwl wkhby sh`wry wm hwk, tTyH mn qlby wHnyny ybn fy `ywny. by tsm` Hky `yny lny klm lqk, ytwh rGm ny HfZth byny. `s~ lly qd...

1 view 0 Likes 0 comments

`fk - mhnd Hsyn dhk ltrktny lkhTrh, hy tlyh l`lqh l`br@. lt`bk mn tsm` mt`bynh, tfrH bhy lkhbr lzyn@. khdh hy lqwy@ b`dk rH@ ly.

nHn jmy` `...

51 views 0 Likes 0 comments

`l~ smyk - fhd lkbysy mkhdh l`z mqdr fk@ lDyq, jybk `zw@ b`yd w jr y s`d ntnkhy bk. Hyyt ynwr ml kl hldr, mn hybtk lbshr tsthybk. Hyyt ynsl....

3 views 0 Likes 1 comment
Anonymous's picture
Anonymous (not verified) Jean, his mother's younger sister, arrived at the legislative body fair and originally on Saturday morning. "Hi squirt," she said. Rick didn't jealous of the attack it was a epithet she had...

rsyl qbl - Hmz@ jll mn shtk rj` ly mbyh z`l, lly mtrws@ Gzl dm`y Hrk. shtq `d kwn mbqy shy dhkrk bq~ ny by, bdkhly kwm@ Hjy wy'dhy lfrk.

...

1 view 0 Likes 0 comments

Pages

Scroll to top