Primary tabs

lyricsongation's picture

lyricsongation

klmt Gny@ wyl wyly mnSwr lwyly y `dhb lm`ny rfq fy Hl lmHny wshfq, dwry blskwt Sfq dmk Gyty wmrdy, wynk y s`d lw shfth. klmt Gny@ wyl wyly mnSwr...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny s`yd mHmd mktwb@ fy stm` w mshhd@ `br fydyw mn lywtywb w bdwn tHmyl m` ktb@ m`lwmt w tfSyl kml@ `nh. klmt Gny s`yd mHmd mktwb@ fy stm` w...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ nSfy lthny s`yd mHmd y jml m khlq rby byk dwm tb`dny, `shn shtqlk wrby wsh kthr n Glyk, byk mn byn kl lns. klmt Gny@ nSfy lthny s`yd...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny Hsyn ls`d mktwb@ fy stm` w mshhd@ `br fydyw mn lywtywb w bdwn tHmyl m` ktb@ m`lwmt w tfSyl kml@ `nh. klmt Gny Hsyn ls`d mktwb@ fy stm` w...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ syd sydk Hsyn ls`d n t`lq qlby bk mw qdr nsk, hwk `shqk Swtk hmsk Dy` blyk, rfq bHly wltft y `mry mHtjk. klmt Gny@ syd sydk Hsyn ls`d n...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ qsmty mslm yl ysmwnk qsmty nt bldny frHty, lk bs wHdk HDnty y nZr `yny, nt wl Swt `shg@ khtng wlgk shhg@. klmt Gny@ qsmty mslm yl ysmwnk...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ wyd `lyk `bdllh frs rwH qlby mw rDy `lyk, dhytny wyd wn wyd `lyk, D` `mry wkl shy mn ydyk, rwH wllh m smH khTk. klmt Gny@ wyd `lyk `...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ jr`@ mhdy mHmd lshHy Swtk Hbyby lqlby jr`@ mhdy, jr`@ mHb@ tshyl lhm `n bly, wdy Dmk wkhdk yltms khdy y zyn Hbk. klmt Gny@ jr`@ mhdy...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ lyh fDl shkr m `dt ldny tsw~ l bwjwdk, wlyh m`dt lym tHsb l brw'yk, nty ylly Hl hlkwn klh bHDwrk. klmt Gny@ lyh fDl shkr m `dt ldny tsw...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ klk dmnh mHmd qmbr mktwb@ kml@. tkhf ny ml mnk bd wllh mny ml, whl y`ql mn ljn@ ml wrj` lnry. klmt Gny@ klk dmnh mHmd qmbr mktwb@ kml@....

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ bnqS Hmd s`d lly khyn wlly by` wlly nqS, bnqS lly dmrny wGyrny wkhl~ l`mr yy's, kfy@ thryt n m lly bydrw lnwy. klmt Gny@ bnqS Hmd s`d...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ w`wdk kdhb@ msh`l zbr mktwb@ kml@. w`wdk kdhb@ wn bshr y SHby ly rwH, wly Hss wsh`r bls~ wHs w`ny. klmt Gny@ w`wdk kdhb@ msh`l zbr mktwb...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ y dktwr hybt lbdr w `ly mHsn w Hydr zhr . kl ltHlyl nkDt mDl lm mDkth, klwly m`rf lsbb `ndk mHb frkth. klmt Gny@ y dktwr hybt lbdr w `ly...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ lbSm@ mnfrd@ zyzy `dl Gyrtly msry wldkhl@ m`tmd@, khlyt lyly nhry w`jbt lk ylly shtt fkry, ` lkl btHwr wwq`t fy Hwry. klmt Gny@ lbSm@...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ n ryq mHmd mnyr n fyq n ryq n mbswT msh mtDyq, l`mr n `shth fy hmk hyTwwl whyHrq dmk, wn `shth bkhf@ dmk hy`dy. klmt Gny@ n ryq mHmd...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ tHjy snyn blshwk nSrt lbdr b`t blHb bTwl@ t`wf bny@ thwk l`d wyn lrjwl@, tw`d lysh wtrwH tly tkhwn byh, qlbk mn Hjr Sr. klmt Gny@ tHjy...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ shswyt y qlby `md lrmythn shswyt y qlby Hbyt wzd t`by, ll ldhnb mw mnk kl ldhnb dhnby, jdhbt klm lns Sdqt n lHss. klmt Gny@ shswyt y...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ y wkt slTn l`mny shwfly dny `l~ gdy mshy wskn byh wHdy, sh`ndy bqy byn `lm yshthwn dmw` khdy, w`wd lmsmy `lqh shb` bZymh wnfqh. klmt Gny...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ lHyT@ nwr lzyn lmtwD`@ lbsyT@ Hbhh Tl` twryT@, khltny Syr l`ql wlymshy kmb lHyT@, ntmn~ n tnl hdhh lklmt `jbkm. klmt Gny@ lHyT@ nwr lzyn...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ y mskr Hmd Hlym ylly Hlwtk kl dqyq@ btzyd ktr, `yny brd@ mshllh msyTr wmfysh mnk tny tnyn, y mHnn qlby wkhlyt kl lns mnk ttjnn. klmt Gny...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ `d~ lGzl Hkym `d~ lGzl wshGly bl S`b nh ytshGl, wwqft tyh mn jmlh bqyt wqf srHn, d@ fkhm@ yh wHlw@ yh Ht@ `sl. klmt Gny@ `d~ lGzl Hkym `...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ ns~ klshy tysyr lsfyr dh fd ywm bHytk mn Sdk Hbytny, wdh Zltly m`z@ bqlbk wm nsytny, ns~ klshy y Hbyby w`wfny. klmt Gny@ ns~ klshy tysyr...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ Hb ldny Hmd lmSlwy Hb ldny mn tftr tkhly lly kbr ySGr, wHb tshmt bdm`t l `lyh kn ytkbr, wy`jbny shwf lkn yHchy mn Trf llsn. klmt Gny@ Hb...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ y Gl~ mn nfsy sm lmnwr y Gl~ mn nfsy `ly y nsm@ lSbH whly, y Dy hlkwn klh khlny shb` mnk shwy, rjwk l l l trwH. klmt Gny@ y Gl~ mn nfsy...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ `mry wshwqy sm lmnwr `mry wshwqy whwy wjnty wHlmy wshqy, bkl shwq lns Hbk y mn `mry wrjy, bkl hmwm lkwn Hbk bkl Hzn lns Hbk. klmt Gny@ `...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ ls@ btwHshyny Hmd khld `dt snyn ` lb`d w ls@ btwHshyny, `dt lyly w ls Swtk byndyny, shyfk fy kl mkn brwHh wkn fyh. klmt Gny@ ls@...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny `ly lwk mktwb@ kml@ stm` w mshhd@ `br fydyw mn lywtywb bdwn tHmyl , m` st`rD jmy` lm`lwmt w ltfSyl lmtH@ `nh. klmt Gny `ly lwk mktwb@ kml...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ khr llyl `ly lwk `d~ ktyr wls@ ktyr zHmh wns wmshwyr, lHly mshy mfy Gyry bHky m` nfsy lkhr llyl, ns btmwt ns `yshyn. klmt Gny@ khr llyl...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ l tGyb mym@ Tlb l tGyb wykfy ny l fqdtk, bsmty trHl `n shfty tGyb, nt lHn lHb wbqlby `zftk, l tGyb wkhlk l`yny qryb. klmt Gny@ l tGyb...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ y `shky Hmz@ `ys~ mHtjk bgd lsm wkd lhw wlmy, yrwH nbDt lglb w`ywny hy why, nthy wt`b wkhtng mn nt mkw wyy. klmt Gny@ y `shky Hmz@ `ys~...

1 view 0 Likes 0 comments

Pages

Scroll to top