Primary tabs

lyricsongation's picture

lyricsongation


klmt Gny@ skt dwytw mktwb@ kml@ mn Gnyt kZm lshr w Syl hmym , blm`lwmt w ltfSyl , stm` w mshhd@ `br fydyw mn lywtywb. klmt Gny@ skt dwytw mktwb@...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ Hy hlSwt w Hbh `yshh mktwb@ kml@ mn Gnyt Hsyn ljsmy , blm`lwmt w ltfSyl , stm` w mshhd@ `br fydyw mn lywtywb. klmt Gny@ Hy hlSwt w Hbh `...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ mtGyr shw mktwb@ kml@ mn Gnyt `bs lmyr w mntZr lmyr , blm`lwmt w ltfSyl , stm` w mshhd@ `br fydyw mn lywtywb. klmt Gny@ mtGyr shw mktwb...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ mtHyr mktwb@ kml@ mn Gnyt mws~ , blm`lwmt w ltfSyl , stm` w mshhd@ `br fydyw mn lywtywb. klmt Gny@ mtHyr mktwb@ kml@ mn Gnyt mws~ , blm`...

2 views 0 Likes 0 comments

Hb GlT b`dyny Hwly tfhmyny, lf mr@ Hwlt mshy bs qlby rj`, s`dyny mn qlbk shylyny, Sly `rf n lsk@ dy khrh wj`. Hb GlT b`dyny Hwly tfhmyny, lf mr@...

1 view 0 Likes 0 comments

Hbk jlb brsy rydnh shml mnh hh hh, wrydnh hh hh `ysh bHDnk tmn~, Hbk mSdr nfsy shmnh ww ww, `shknh ww ww hwh wblrwH shhknh. Hbk jlb brsy rydnh...

1 view 0 Likes 0 comments

Hbyby y Hbyby y Hbyby nt fyn, Hbyby y y Hlm n `sht `mry bstnh wtmnh, lfrq `ly S`b@ wzy ydr~ shwqy wn `ml yh, lw GmD `yny wSH~ lqyk hn. Hbyby y...

1 view 0 Likes 0 comments

Hby'y lly Sr klty fy shkhS bHyty wfbly, khdh qlby w`yny wkl tfkyry wHby Hby, Hby wSl Hdh wfyk nt wdh byk wshlwn. Hby'y lly Sr klty fy shkhS bHyty...

1 view 0 Likes 0 comments

lyh ywmyh lm jh qly nb`d qwlt h, ws`th lyh mHwltsh tfhm m`h, m`rfsh yh lly mkhlnysh Sbr `lyh, ft `ly b`dh ym wt`bny lHy@. lyh ywmyh lm jh qly nb`d...

1 view 0 Likes 1 comment
Anonymous's picture
Anonymous (not verified) chloroquine phosphate vs chloroquine sulphate aralen buy erectile dysfunction pills online india erectile quality scale hydroxychloroquine malaria hydroxychloroquine nz erectile aides...

klmt Gny@ yly bd yny nSyf zytwn mktwb@ kml@. yly bd yny btlHqny bthwny, qlby mrb~ `l~ lGly w`ywny shb`ny. klmt Gny@ yly bd yny nSyf zytwn mktwb@...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ ny Hbk lmh `mrn mktwb@ kml@. Hbk ny y Hyty ml jdhb mmjbwr, Twl ywmy bqlby k`d wjhk bjfny mHfwr. klmt Gny@ ny Hbk lmh `mrn mktwb@ kml@....

Tags: 
1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ bdhmtk mSTf~ l`qby mktwb@ kml@. bdhmtk kl jkrh nshrbt wyh lks, kl nfs yTl` wy dkhn `d l`rkthm rdt mydrwn. klmt Gny@ bdhmtk mSTf~ l`qby...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ `shn Hbk mt`b bn dkhnh mktwb@ kml@. `shn Hbk Hbk lmlh Hd, w`shn tHbny mdry shswy lk, wsh lly ylzm lfrq tklm jd. klmt Gny@ `shn Hbk mt`b...

Tags: 
1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ ywm mn lym tysyr lsfyr mktwb@ kml@. ywm mn lym hm lglb hm, shft lgmr nm mbyn ydyh, y Hsyth shff fd shy myn`f. klmt Gny@ ywm mn lym tysyr...

Tags: 
2 views 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ jml shyy'y slTn lbqmy mktwb@ kml@. jml shyy'y ljmyl@ mlk bGyrk shbyh, fy HDwrk y mny tDHk ldny slm. klmt Gny@ jml shyy'y slTn lbqmy...

Tags: 
1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ tjy nshr `ys~ lw`d mktwb@ kml@. tjy nshr b`lm qlbk llyl@ Hkwy wbwH, bns~ bHDnk llyl@ lm wjrwH. klmt Gny@ tjy nshr `ys~ lw`d mktwb@ kml...

1 view 0 Likes 1 comment
Anonymous's picture
Anonymous (not verified) is chloroquine phosphate the same as hydroxychloroquine buy chloroquine uk erectile pump youtube can erectile dysfunction be treated hydrochloraquin hydroxychloroquine sulfate oval pill...

klmt Gny@ nt lss mhnd `dnn mktwb@ kml@. nt lss wGyrk m`ndy ns, wHbk nym blrs wysw@ klshy, lk y Grm Hby lk tmm. klmt Gny@ nt lss mhnd `dnn mktwb@...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ hl wmy@ hl `ly lGly mktwb@ kml@. hl wmy@ hl hl `mry hl rwHy, Hyty wnwr@ qlby, hl bkl khTw@ mnk jy@ bdrby. klmt Gny@ hl wmy@ hl `ly lGly...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ y rby qsm lslTn mktwb@ kml@. y rby fy byt qlby wlnbD, y jls fy HDn bly kl ms, dnw lyk klm ndytny. klmt Gny@ y rby qsm lslTn mktwb@ kml...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ lsd@ lkrm Trq lshykh mktwb@ kml@. lsd@ lkrm lly q`d wlly fDl, wlly HDr wlly qm yh ldny lHzyn@. klmt Gny@ lsd@ lkrm Trq lshykh mktwb@ kml...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ y mwz@ yhb lthmy mktwb@ kml@. y mwz@ t`ly hn ryH@ fyn, lhz@ khltny n khltny shr ywmyn, Hrrty `dt 100. klmt Gny@ y mwz@ yhb lthmy mktwb@...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ dwlty mHmwd lGyth w dyn wrd mktwb@ kml@. dwlty bl`shg wny qwh bwjwdk, `yb `br Hdwdk, mwt wt`b wnqhr klh `l~ mwdk. klmt Gny@ dwlty mHmwd...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ zyd mjdh njw~ krm mktwb@ kml@. zyd mjdh `l wbnh tyHqq w`dh, `mr wTn bqlwb msh bHjr, slm mn@ tkml lmshwr. klmt Gny@ zyd mjdh njw~ krm...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ ym wsnyn smw zyn mktwb@ kml@. ym wsnyn m`rftsh m`n~ lHyty Gyr wyk, ftHt `yny `l~ ldny wlqytny m`k. klmt Gny@ ym wsnyn smw zyn mktwb@ kml...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ frq lHb my mSTf~ mktwb@ kml@. frq lHb jrH bytqsm nSyn, wl lly sb wl lly tsb `rf yrtH. klmt Gny@ frq lHb my mSTf~ mktwb@ kml@. frq lHb...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ bwy Sbr lshyb mktwb@ kml@. bwy mly rwHty yb khwt `lyn ldr, Drny Gybk mn b`d frqk rny mHtr. klmt Gny@ bwy Sbr lshyb mktwb@ kml@. bwy mly...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ khTw@ lyh smw zyn mktwb@ kml@. khTw@ lyh kl m Hs bshwqy lyh, kl m shwf nZr@ `ynyh Hn ly@, mn nfsy Ht~ bkhf `lyh. klmt Gny@ khTw@ lyh smw...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ zlzl ymn lsyq mktwb@ kml@. zlzl wnty Gdy wnty jy, tkysy shwy@ `l~ lkr@ lrDy@, dk ljml ft lkhyl. klmt Gny@ zlzl ymn lsyq mktwb@ kml@....

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ rwHy Hmd `bd lslm mktwb@ kml@. rwHy y n`m bs mn rHt dhyth, tkdr shlwn bGybtk Gyr nt shm`@ byth. klmt Gny@ rwHy Hmd `bd lslm mktwb@ kml...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ `lm thny nwr lzyn mktwb@ kml@. `lm thny fyt `l~ kd HDny, myHb Hd bs ny y ny, dwr bklby shtlkh bs smh. klmt Gny@ `lm thny nwr lzyn mktwb...

1 view 0 Likes 0 comments

Pages

Scroll to top