Binance la mot trong nhung nen tang trao doi Tien Dien Tu pho bien nhat tren thi truong. Tuy nhien, nen tang nay co mot diem yeu - khong ho tro...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Solana la mot blockchain nhanh, an toan va chong kiem duyet, cung cap co so ha tang mo can thiet de ap dung tren toan cau. Hien nay, Solana la mot...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

He sinh thai Cosmos dang tien mot buoc xa hon, huong toi muc tieu tro thanh "Internet Cua Cac Blockchains" dau tien. Va bay gio, mot vai nam sau,...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

StormX la thi truong phi tap trung dau tien tren the gioi, ma nguon mo duoc xay dung tren chuoi khoi cua Ethereum. StormX la mot cach tuyet voi de...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Stratis la mot trong nhung nen tang blockchain phat trien som nhat. Ban dau, no la mot nen tang ma nho do cac nha phat trien co the de dang tao ra...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Status la mot ung dung di dong ma nguon mo danh cho iOS va Android, cung cap quyen truy cap vao he sinh thai dang phat trien cua Ethereum gom cac...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Swipe la mot nen tang hinh thanh cau noi giua the gioi fiat va tien dien tu voi ba san pham chinh hien co cua no: vi di dong da tai san Swipe, the...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Liquidity Pools la mot trong nhung cong nghe nen tang dang sau he sinh thai DeFi hien tai. No la mot phan tat yeu cua cac nha tao lap thi truong...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Mina Protocol la mot loai tien dien tu co co che xac minh va luu tru blockchain ngan gon, gioi han va duy tri tong kich thuoc blockchain mot cach...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Uquid Coin la mot dong tien ky thuat so phan cap duoc xay dung tren nen tang ERC20 - token cua Ethereum. Uquid Coin duoc tao ra de ho tro cho su...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Gemini Dollar duoc phat hanh boi Gemini Trust Company nham cung cap cac ma thong bao duoc xay dung tren mang Ethereum theo tieu chuan ERC20 tuong...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Moonriver ngay nay da gianh duoc vi tri parachain tren Kusama nho vao mot chien dich thanh cong do Moonbeam Foundation dan dau va hien duoc ket...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Compound Labs da cong bo ra mat sang kien moi nhat cua ho, Compound Treasury, duoc thiet ke cho cac doanh nghiep phi tien dien tu va cac to chuc...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

WAX la viet tat cua Worldwide Asset eXchange, la mot trong nhung cach an toan va thuan tien nhat de tao, mua, ban va giao dich cac mat hang ao,...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Storj la mot he thong luu tru tep phi tap trung nham muc dich tan dung tat ca dung luong du thua tren toan the gioi duoi dang o cung va bang thong...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Reef Finance nham muc dich lam cho DeFi tro nen de dang cho tat ca moi nguoi bang cach cung cap mot giao dich da chuoi de toi uu hoa loi nhuan,...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Ocean Protocol ket noi cac nha cung cap du lieu va nguoi tieu dung du lieu trong mot thi truong dua tren blockchain. Mo hinh sang tao cua no dua...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

Gnosis la mot nen tang thi truong du doan duoc xay dung tren Mang Ethereum. Gnosis duoc thiet ke de cho phep nguoi dung suy doan ve bat ky su kien...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Kava la mot nen tang cho vay DeFi da chuoi cho phep nguoi dung vay cac stablecoin USDX va gui nhieu loai tien dien tu khac nhau de bat dau kiem...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

SKALE Network la mot giai phap mo rong quy mo L2 cho Ethereum, chu yeu nham muc dich mo rong cac hop dong thong minh. SKALE cho phep tao cac...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Origin Protocol voi muc tieu ho tro cac cua hang thuong mai dien tu phi tap trung, thi truong ngang hang va cac ung dung thuong mai khac voi muc...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

Venus dang xay dung nen tang thi truong tien te Tai Chinh Phi Tap Trung tren Binance Smart Chain de cho phep cho vay tai san ky thuat so va tao ra...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

iExec RLC la mot co so ha tang dam may duoc xay dung dua tren blockchain thiet ke de chay cac tai san du lieu lon va cac ung dung may tinh. Cac...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Dent la mot du an dua tren blockchain doc dao , la mot cai nhin moi ve mo hinh cu cua cong ty vien thong (telco). Cu the hon, ho dang tao ra mot...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Wootrade giai quyet tinh thanh khoan, phi giao dich va dam bao chat luong thuc hien giao dich o muc cao nhat cho cac san giao dich, to chuc, nha...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

MaidSafeCoin dong vai tro nhu mot ma thong bao cho Safecoin, mot loai tien te phi tap trung cho mot mang luoi phi tap trung. Safecoin dong vai tro...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Neutrino USD la mot stablecoin tien dien tu duoc the chap bang thuat toan duoc gan voi dong do la My. Tat ca cac hoat dong lien quan den USDN,...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Celo, mot trong nhung du an blockchain dang lam viec de cung cap tien dien tu cho tat ca moi nguoi bang cach don gian hoa quy trinh thanh toan....

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

WINk la he sinh thai tro choi phi tap trung dua tren blockchain. Gan day, no da tao ra kha nhieu su quan tam nho cach tiep can ma thong bao kep...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Kyber Network la mot du an dang co gang thay doi cach chung ta nghi ve viec trao doi tien dien tu phi tap trung. Ho dang phat trien mot giao thuc...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Pages

Scroll to top
randomness