Primary tabs

Bookmarks

1 Followers, 35 Marks

syrwm fytmyn sy llwjh mfyd@ wmmtz jdan llbshr@, Hyth y`Ty syrwm fytmyn sy rwnq jmyl llbshr@ wyn`shh wymdh bkf@ l`nSr lGdhy'y@ lDrwry@ llbshr@ lwjh...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments
Category: 
1 view 0 Likes 0 comments
Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

's`r lshwfn fy l'swq | l'mwl
shtry shwfn mn kwykr rqy'q lshwfn , lnw`: kwykr `l~ kn bkm.kwm , t`rf `l~ 'fDl s`r wmwSft lmntj.
tHqq mn...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

tkthr fwy'd wstkhdmt `shb@ lrwnd llqwlwn wljhz lhDmy wl'm`, lltkhlS mn lDTrbt lmz`j@ lty tSyb l'frd wtuHdth alm `nyf@ fy mnTq@ lbTn.

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

Jan 11, 2021 -- ... ljdyd 2021; trdd qn@ kstr nywz Extra News HD ljdyd 2021; trdd shbk@ qnwt lmHrwsh ljdyd 2021; trdd lqn@ lthnyh lmSryh ljdyd...

Category: 
4 views 0 Likes 0 comments

Swr shkhSyt fnnys Swr fnnys lkrtwny@ f~ rmDn - mwq` tdwynt
nqdm lkm `l~ hdh lmwDw` mjmw`@ shkl wshkhSyt tsm~ fnnys rmDn lltSmym hdhh...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

nnshr s`r brsyl 'twmtyk 8 kylw f~ l'swq | l'mwl
brsyl ,ldh~ ytwjd f~ jmy` lhybrt wl'swq Ht~ mHlt lbql@ lSGyr@ wmHlt lmnZft . s`r brsyl '...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

trdd qn@ NEC ljdyd 2021 `ly lqmr lnyl st .. qn@ mSry@ mtnw`@
t`tbr qn@ n y sy ty fy mn lqnwt lty Zhrt Hdyth `l~ lfDy'yt lmSry@ , wtqdm lqn@...

Category: 
3 views 0 Likes 0 comments

`shb@ kf mrym ltnzyl ldwr@ ljwb
nsm`u lkthyra Hawl fwy'd `shb@ kf mrym ltnZyf lrHm wttnSHu lnWsu fym bynhunaW lstkhdmh, wlkn m md~ Sdqi hdh...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

lSf nywz | bwb@ lSf
lry'ysy@ * lSf lryDy * lSf lfny * lSf nywz * lSf ltqny * lSf lTby * lSf lqtSdy * trdd lqnwt.
lry'ysy@ * lSf lryDy...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

lSf lfDy'y | bwb@ lSf
mslsl 'nt 'Trq bby lHlq@ 33 mtrjm@ `l~ qn@ fwks ltrky@ Fox TV 2021 * >> * Swr@ mslsl fy ywm wlyl@.. mw`yd l`rD...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

nsm`u lkthyra Hawl fwy'd `shb@ kf mrym ltnZyf lrHm wttnSHu lnWsu fym bynhunaW lstkhdmh, wlkn m md~ Sdqi hdh ldW`i wm md~ f`lyW@i lnbt@ bhdh

Category: 
3 views 0 Likes 0 comments

lSf lqtSdy | bwb@ lSf
'khbr lqtSd wl'`ml l`rby@ wl`lmy@, w'swq lml wlbwrS@, w's`r l`mlt l`rby@ wl`lmy@, Df@ l~ tqryr wtHlylt shml@ Hwl dr@ l...

Category: 
5 views 0 Likes 0 comments

...

Category: 
3 views 0 Likes 0 comments

ql `Tr Hnwr@, ry'ys shrk@ lryf lmSr~, n lHSyl@ lnhy'y@ l`dd krst lshrwT, lt~ tm sHbh mn qbl SGr lmstthmryn wl'frd blGt 7225 krs@ khll ftr@ ...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

ystkhdm lbwlystr lsy'l lshff f~ dhnt l'khshb ,m f~ ltshTybt lbdy'yh w ltshTybt lnhy'yh . ltshTybt lbdy'yh : ystkhdm fyh lbwlystr lysd lmsmt...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

wm ySl l~ 30 Hrfan 'bjdyan rqmyan l BBAN (rqm lHsb lmSrfy l'ssy) ldhy lh Twl thbt lkl bld wmDmn fyh , m`rWf bnky bmwD` thbt wTwl thbt lkl bld wytm...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

t`rf `l~ kyfy@ Hsb Drybt~ lqym@ lmDf@ wljdwl llsl` lmHly@dlyl mSlH@ lDry'b lmSry@ ltb`@ lwzr@ lmly@ lTryq@ Hsb Dryb@ ljdwl t`rf `l~ qym@ lDryb@...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

nst`rD m`km l'n s`r kylw lnHs lywm lHmr wlSfr khrdh fy mSr lhdh l`m w y`d lnHs mn lmwd lhm@ lSn`@ shy kthyr@ yHtl lmrtb@ lthny@ b`d ldhhb.

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

's`r shsht lkmbywtr mst`ml@ wstyrd smswnj wtwshyb bfDl l`rwD
s`r shsht lkmbywtr LED fy mSr 2020 wfDl lnw` mn shrk@ smswnj wl jy wtsh by wdyl...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

lqshr lrmn kmun kbyr@ mn lfwy'd `l~ SH@ jsm lnsn, km 'nh yHtwy `l~ l`dyd mn l`nSr lty tmknh mn `lj l`dyd mn lmshkl lSHy@ lty yt`rD lh lfrd

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

qrn lkhrtyt mn 'kthr l'shy lty tstkhdm fy dwl 'sy l`lj `dd mn l'mrD w mnh l'mrD lSdry@ w lD`f ljnsy w km 'nh ystkhdm lfk lsHr w Trd wqlt drs@ '...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

fwy'd `shbh kf mrym llsHr hnk lkthyr mn lshy'`t wl'qwyl lty tdwr Hwl fy'd@ hdhh l`shb@ w`lqth blsHr wlkn lHqyq@ 'n hdhh l`shb@ lys lh 'y `lqh...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

mrw@ Hmd wykybydy ; Hyth 'n mrw@ Hmd 'Hd~ 'shhr lns lm`rwft f~ lwTn l`rb~ w dhlk lTby`@ `mlh w mknth Hyth 'nh t`d mkhrj@ f~ qn@ Tywr ljn@ .

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

hnk l`dyd mn lsy'l@ lty tdwr fy dhhn l`dyd mn lsydt lHwml Hwl '`rD lHml fy bdy@ lshhwr l'wl~, wm`rf@ mt~ tnGrs lbwyD@ lmlqH@ fy jdr lrHm.

Category: 
4 views 0 Likes 0 comments
Category: 
1 view 0 Likes 0 comments
Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

tDrbt ldrst bsh'n f`ly@ lrwnd fy fqdn lwzn, wbshklin sn@ yu`dW lrwnd mn lkhDr SHb@i ls`rti lHrry@i lDy'yl@, wlty ytH tnwlh kjzin mn systmin Gdhy'...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

Pages

Scroll to top