Primary tabs

Bookmarks

7 Followers, 52 Marks

brnmj kshyr klwd b~ krytyf ldr@ lkfyht wlmT`m wnqT lby` - HSl `l~ khSm 25 % ln
y`tmd brnmj kshyr `l~ tqny@ lsHb@ , mm y`ny 'nh ymkn lwSwl...

Category: 
1 view 0 Likes 4 comments
Clouptfnec's picture
Clouptfnec (not verified)
Clouptfnec's picture
Clouptfnec (not verified)
Clouptfnec's picture
Clouptfnec (not verified)
Clouptfnec's picture
Clouptfnec (not verified)

brnmj kshyr klwd b~ krytyf ldr@ lkfyht wlmT`m wnqT lby` - HSl `l~ khSm 25 % ln
brnmj kshyr llmHlt ltjry@ * 1- `nd stlm lbrnmj ytwjb `l~...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

`lj lmrD ltnfsy@ f~ ldwjn bl`shb - ljwb
Hyn lHdyth `n `lj l'mrD ltnfsy@ fy ldwjn bl`shb fn 'wl lwSft hy wSf@ lryHn wln`n`. wttkwn hdhh lwSf...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

`rD jhD ljnyn fy lshhr lwl - ljwb
b`d khtf l'`rD l'wly@ , qd l ysbb fyrws nqS lmn`@ lbshry@ 'y '`rD Dfy@ l`d@ 'shhr 'w snwt, wkhll hdh lwqt...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Support solutions | shrkt brmj mHsb@ bls`wdy@ ldr@ wtkhTyT mwrd lshrkt wdr@ jmy` lmwr lmHsby@
SbHt brmj lmHsb@ mhm@ jd wDrwry@ fy jmy`...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Support solutions | brnmj dr@ mstshfyt 'wnlyn mn support solutions .. ltTbyq l'fDl lldr@ lmtkml@
brnmj dr@ lmstshfyt wlmrkz lTby@ wl`ydt ldh...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Support solutions | brnmj Hsbt kml mn sbwrt swlywshn ldr@ jmy` lnshT@ ltjry@ wlmHlt wlmstwd`t
'fDl brnmj Hsbt thq f~ khTk fqT `nd lt`ml m`...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Support solutions | brnmj Hsbt kml mn sbwrt swlywshn ldr@ jmy` lnshT@ ltjry@ wlmHlt wlmstwd`t
'fDl brnmj Hsbt mqdm thq f~ khTk fqT `nd lt`ml...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Support solutions | brnmj mHsb@ bsyT wshl f~ lstkhdm mn sbwrt swlywshn ldr@ lmby`t wlmshtryt
brnmj mHsb@ bsyT yGnyk `n lbrmj lm`qd@ wylm...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

Support solutions | nZm dr@ lmT`m w lkfyht mn sbwrt swlywshn wfDl lnZm@ lmHsby@
nZm dr@ lmT`m w lkfyht y`tbr nZm dr@ lmT`m wlkfyht mn hm...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

mwDw` t`byr `n adb lTryq - ljwb
t`byr `n lwTn , ljml l`brt wltDHyt mn jl lwTn sh`r `n lwTn , byt sh`r `n lwTn hl t`lm ... Mar 19, 2021 *...

Category: 
3 views 0 Likes 0 comments

trdd qnwt lfnkwsh Fankosh ljdyd 2021 * ltrdd : 11595. * m`dl ltrmyz : 27500. * lstqTb : rsy V. * m`ml tSHyH lkhT' : 7/8. * lqmr lSn`y : ......

Category: 
3 views 0 Likes 0 comments

t`rf `l~ rqm IBAN bnk lskn | l'mwl
ytwl~ bnk lt`myr wlskn jr `mlyt tHwyl l'mwl dkhl ljmhwry@ wkhrjh .. bkf@ l`mlt . ... yqdm lbnk khdmt Srf...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

lSf lfDy'y. Swr@ mslsl 'nt 'Trq bby lHlq@ 33 mtrjm@ `l~ qn@ fwks ltrky@ Fox TV 2021. mn~ Hsn27 fbryr, 2021. 0
'`lnt mSdr rsmy@, `n trdd qn@...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

mHlt lbql@ lSGyr@ wmHlt lmnZft . s`r brsyl 'twmtyk 8 kylw : brsyl twmtyk 8 kj b 209 jny@. s`r brsyl 'twmtyk 8 kylw l'swq
nnshr khll hdh...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

t`rf `l~ `lj mrD lydz fy bdyth , hnk l`dyd mn l'bHth wldrst lTby@ l`dyd@ lty Sdrt mw'khr khll khr `shr snwt 'n l ywjd `lj lmrD lydz Ht~ l'n.

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

qnwt by 'n sbwrt lryDy@ l`rby@ mtwjd@ Hly `l~ l`dyd mn l'qmr lSn`y@, Hyth tmtlk lmjmw`@ trdd qn@ by n sbwrt lkhbry@ lmftwH@ wtrdd qn@ by 'n sbwrt...

Category: 
3 views 0 Likes 0 comments

syrwm fytmyn sy llwjh mfyd@ wmmtz jdan llbshr@, Hyth y`Ty syrwm fytmyn sy rwnq jmyl llbshr@ wyn`shh wymdh bkf@ l`nSr lGdhy'y@ lDrwry@ llbshr@ lwjh...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments
Category: 
1 view 0 Likes 0 comments
Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

's`r lshwfn fy l'swq | l'mwl
shtry shwfn mn kwykr rqy'q lshwfn , lnw`: kwykr `l~ kn bkm.kwm , t`rf `l~ 'fDl s`r wmwSft lmntj.
tHqq mn...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

tkthr fwy'd wstkhdmt `shb@ lrwnd llqwlwn wljhz lhDmy wl'm`, lltkhlS mn lDTrbt lmz`j@ lty tSyb l'frd wtuHdth alm `nyf@ fy mnTq@ lbTn.

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

Jan 11, 2021 -- ... ljdyd 2021; trdd qn@ kstr nywz Extra News HD ljdyd 2021; trdd shbk@ qnwt lmHrwsh ljdyd 2021; trdd lqn@ lthnyh lmSryh ljdyd...

Category: 
4 views 0 Likes 0 comments

Swr shkhSyt fnnys Swr fnnys lkrtwny@ f~ rmDn - mwq` tdwynt
nqdm lkm `l~ hdh lmwDw` mjmw`@ shkl wshkhSyt tsm~ fnnys rmDn lltSmym hdhh...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

nnshr s`r brsyl 'twmtyk 8 kylw f~ l'swq | l'mwl
brsyl ,ldh~ ytwjd f~ jmy` lhybrt wl'swq Ht~ mHlt lbql@ lSGyr@ wmHlt lmnZft . s`r brsyl '...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

trdd qn@ NEC ljdyd 2021 `ly lqmr lnyl st .. qn@ mSry@ mtnw`@
t`tbr qn@ n y sy ty fy mn lqnwt lty Zhrt Hdyth `l~ lfDy'yt lmSry@ , wtqdm lqn@...

Category: 
3 views 0 Likes 0 comments

`shb@ kf mrym ltnzyl ldwr@ ljwb
nsm`u lkthyra Hawl fwy'd `shb@ kf mrym ltnZyf lrHm wttnSHu lnWsu fym bynhunaW lstkhdmh, wlkn m md~ Sdqi hdh...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

lSf nywz | bwb@ lSf
lry'ysy@ * lSf lryDy * lSf lfny * lSf nywz * lSf ltqny * lSf lTby * lSf lqtSdy * trdd lqnwt.
lry'ysy@ * lSf lryDy...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

lSf lfDy'y | bwb@ lSf
mslsl 'nt 'Trq bby lHlq@ 33 mtrjm@ `l~ qn@ fwks ltrky@ Fox TV 2021 * >> * Swr@ mslsl fy ywm wlyl@.. mw`yd l`rD...

Category: 
1 view 0 Likes 0 comments

...

Category: 
2 views 0 Likes 0 comments

Pages

Scroll to top