Primary tabs

lyricsongation's picture

lyricsongation

كلمات اغاني

2 Followers, 1502 Marks

كلمات اغاني مكتوبة كاملة شاملة المعلومات و التفاصيل المتاحة عنها ، مع عرض فيديو المشاهدة و الاستماع من موقع يوتيوب.


klmt Gny@ Hnytlh mHmwd lGyth

klmt Gny@ Hnytlh mHmwd lGyth mktwb@ kml@ Hyth tqwl Hnytl@ bkd l`mr kd hmh wsrrh klwly shkhbrh, TyHlh fkdy l@ t...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ qlby bsmn lkhTyb

klmt Gny@ qlby bsmn lkhTyb mktwb@ kml@ Hyth tqwl klby m `shk swh Sr ytnfs hwh, ymh mZl by@ t`by wryd sl ny....

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ wl lGlyn `ly zwr@ mktwb@ kml@

wl lGlyn m` `ly zwr@ Hyth yqwl fyh lty by`tk wmby` dlytk wmDy`, ylHbk btshry` qrany shfth, bHbk...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ lbrnw Hmd l`yd mktwb@ kml@

lbrnw m` Hmd l`yd Hyth yqwl fyh lty n lzlm@ lm`dhrb shg Hlwg dh GDb, mdhnb n mmDmwm mHbn rmy lkhlb `l...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ n lwl mw thny `ly lsh`ry mktwb@ kml@

n lwl mw thny syf bwjh l`dny, lw wHd ynkhny bywm wkf blTk ylkny, nh lDGT shmty wlkl t`rf...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ mlyt yr mktwb@ kml@

mlyt y khly lshr wmlyth rwHy, wlywm by fD by Smty wbwHy, Hbyth fy sr wjhr wlkl sm` nwHy, wlywm bdry twh ydry...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ Swtk jdhby@ jkwr sy w mymy Jaguar.C & Meme

klmt Gny@ Swtk jdhby@ jkwr sy w mymy Jaguar.C & Meme Hyth tqwl m khl~ rwHy byh...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ ns~ Grmk njy@ wjyh

klmt Gny@ ns~ Grmk njy@ wjyh Hyth tqwl ny `shk blhwh wmly swk, Hyl t`jbny Hbyby tGl~ Hyl blbsk b`Trk bhybt...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ ns tnyyn nnsy z`blwy

klmt Gny@ ns tnyyn nnsy z`blwy Hyth tqwl mtjysh t`tbny fy Hbk tny, qryb swf ytm kmlh bmjrd bd l`rD, bqw fy...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ `l~ wjh lrD Hmd mSTf~

klmt Gny@ `l~ wjh lrD Hmd mSTf~ Hyth tqwl b`d lly n Hsh d@ msh mHtj, tfkyr d@ mlwsh l stntj bm nk btdq...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ jbr blqys

jbr mktwb@ kml@ m` lmTrb@ lymny@ blqys Hmd ftHy Hyth tqwl qlby lm bdw yqs~ jbr, dmw brd m `ndw Hd Gly lm blHZ@.

...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ n bllyl Hmd khlyl

n bllyl mktwb@ kml@ m` lmTrb lmSry Hmd khlyl Hyth tqwl hjy khdk Hbyby t`l~ yl nshr fy jw jmyl Hlm wh`yshh m`k...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ y qlby wlyd lshmy

y qlby mktwb@ kml@ m` lmTrb l`rqy wlyd lshmy Hyth tqwl l ltHb b`d l tshr wtshtq, bjr wrk frq yklby fdw@ dfthm...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ Hlm nwr lzyn

klmt Gny@ Hlm nwr lzyn Hyth tqwl mkhnwk ntZr `Trk khlSt l`mr khnk@, jrbt lSbr klh bs kl lSbr khlS, ryd rtH mn hmy wm...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ tDl Gly Hmd l`rqy

klmt Gny@ tDl Gly Hmd l`rqy Hyth tqwl wry ldny shmrh lmn tg`d gbly, D`f ym rmsh `ynk w`l~ kbr jysh mtqwy, nsn...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ lbrH@ mHmd lslm

klmt Gny@ lbrH@ mHmd lslm Hyth tqwl shkd nwyt qwl bHbk yl m mkw mthlk b`d, nth lmyshbh blkwn l nt, trh m ylwk ly...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ mkdr nsk syf nbyl

klmt Gny@ mkdr nsk syf nbyl Hyth tqwl mrydk tns~ l`shr@ qlby yHbk ltkhsrh, mn l`lm kl@ bsrh Hbytk, tzyd bkl z`l...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ qw~ `lq@ zyd lHbyb

klmt Gny@ qw~ `lq@ zyd lHbyb Hyth tqwl llh ywfqk bHytk yl b`t wnsyt wGyr HDny lqyt, ny mtmnyt `wfk bs khlS `...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ Ht@ mn qlby Hsyn ljsmy

Ht@ mn qlby mktwb@ kml@ Hyth tqwl lqyt nSy wlqyt jwy, w`ndy nty fy wlyh khby t`ly bSy btHlwy, wHn sw lw...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ bqy Hnyn `ys~ lw`d

klmt Gny@ bqy Hnyn `ys~ lw`d Hyth tqwl fy Trf Sdry bqy mn Hnyn, wn bGyt lSdq kly Hn lk, mhy qS@ shwfny b`dk...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ DHkt mdHt

klmt Gny@ DHkt mdHt Hyth tqwl wjrwHy mDmwm@ fqyr wrwHy mDlwm@, shy`w byh wykwlwn mt bywm mw ywmh, Gryb lSr shwf ljn@...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ lmd@ lkhm Hmd `jj

klmt Gny@ lmd@ lkhm Hmd `jj Hyth tqwl llrq@ fy Hd yqwlh l qdmh n bfDl wqf skt mHtj lw zq@, lbnt m bttklm...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ lbnt lqwy@ wy'l kfwry

klmt Gny@ lbnt lqwy@ wy'l kfwry Hyth tqwl dh nty trktyny wbTlty tHbyny, wllh lkhly `yny m t`wd tshwf, wdh...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ tshbh wyk mSTf~ lrby`y

Hsk nt ny wklbk Zl mkny, mthl m rydk tkwn frH ymlyly l`ywn, yslwny wjwl zyn mrtH wtfz jrwHy tSrkh wllh...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ y shff `bd lmr`y

`mry wHyty lyk wrwHy wzmny lyk, hwh khwfy `lyk w`shk `dhby byk, mw shyf Gyrk bldny ylwjhk sh`lt nwr, lysh lklb...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ kd lhw~ bkr rf`

y Hl~ Sdf@ mrt `lyh mHtjk nfs mrby@ mkhnwk, klm@ wmny sm`yh rydk bs tfhmyh Hbj wmHb Gyrj mthl trjy@ lbsyh, b`dny...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ byh Hrj bkr rf`

mn fdw@ llGmzt Ht~ ny Hsdk mrt, ys'lwny wjwb ny zyn wllh mrtH wtfz `ywny tSrkh wllh jdhb, wyn mkhdhh wtryd nsh ny...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ qrlk `ly lmhnd

n Hbyby mHtj lk wmHtj Ht~ lwSlk, shkd hlkny y Gybk llh l `d ywryk, wlw bqy fy l`mr fd ywm lk ny `yshh wb`d l...

1 view 0 Likes 0 comments

klmt Gny@ bnS qlby `ly lmhnd

myt bdwnk ny mn nt mw wyyh, trh lHyh bdwnk mtsw~ wnth mw wyyh, w`yny mryd tshwf l `ywnk y Hbyby wynk shkd...

1 view 0 Likes 0 comments

Pages

Scroll to top